حبوبات و خشکبار

ترتیب نمایش:

جدیدترین

نمایش 24 مورد از 96 کالا

فروش ویژه

سویا مخصوص 200 گرمی جمع

7,800 2% تخفیف

7,700 تومان

فروش ویژه

ذرت بسته بندی

8,400 8% تخفیف

7,800 تومان

فروش ویژه

کنجد محلی بسته بندی

19,500 8% تخفیف

18,000 تومان

فروش ویژه

لوبیا رشتی بسته بندی

13,500 7% تخفیف

12,600 تومان

فروش ویژه

ماش بسته بندی

8,400 8% تخفیف

7,800 تومان

فروش ویژه

لوبیا چیتی بسته بندی

11,400 8% تخفیف

10,500 تومان

فروش ویژه

لوبیا چشم بلبلی بسته بندی

11,400 6% تخفیف

10,800 تومان

فروش ویژه

عدس پوست کنده بسته بندی

11,000 13% تخفیف

9,600 تومان

فروش ویژه

نخود کرمانشاه بسته بندی

9,000 7% تخفیف

8,400 تومان

فروش ویژه

لوبیا عروس بسته بندی

13,999 13% تخفیف

12,300 تومان

فروش ویژه

جو بلغور بسته بندی

3,600 17% تخفیف

3,000 تومان

فروش ویژه

جو پوست کنده بسته بندی

3,600 17% تخفیف

3,000 تومان

فروش ویژه

لوبیا قرمز بسته بندی

9,600 7% تخفیف

9,000 تومان

فروش ویژه

گندم بلغور بسته بندی

3,600 17% تخفیف

3,000 تومان

فروش ویژه

گندم پوست کنده بسته بندی

3,600 17% تخفیف

3,000 تومان

فروش ویژه

لوبیا سفید بسته بندی

9,600 10% تخفیف

8,700 تومان

فروش ویژه

لپه باقلا بسته بندی

6,900 9% تخفیف

6,300 تومان

فروش ویژه

عدس بسته بندی

9,600 7% تخفیف

9,000 تومان

فروش ویژه

سویا بسته بندی

8,000 14% تخفیف

6,900 تومان

فروش ویژه

لوبیا سفید ۷۰۰ گرمی پاک خزر

27,000 5% تخفیف

25,800 تومان

فروش ویژه

لپه ریز آذرشهر بسته بندی

10,500 6% تخفیف

9,900 تومان

فروش ویژه

جو پرک بسته بندی

3,600 17% تخفیف

3,000 تومان

فروش ویژه

دال عدس بسته بندی

10,000 22% تخفیف

7,800 تومان

فروش ویژه

لپه 700 گرمی جمع

47,800 9% تخفیف

43,800 تومان

مشاهده لیست مقایسه