درباره ما

فروشگاه اینترنتی شکروم  با استراتژی امکان خرید از فروشندگان معتبر هر شهر برای ساکنان آن شهر و ایجاد بازار مجازی قابل اعتماد و اتکا برای ساکنان آن شهر ایجاد گردیده است. همچنین با زیرساخت های ایجاد شده در فروشگاه اینترنتی شکروم  امکان خرید محصولات فروشگاه های محلی برای تمامی بازدیدکنندگان در سراسر ایران به وجود آمده است.

ما بر آنیم که با تکیه بر دانش روز و رساندن محصولات متنوع به صورت مستقیم از فروشندگان محلی معتبر به دست مصرف کنندگان امکان خرید مطمئن و ارزان را برای همه میسر کنیم.

امیدواریم در این راه حمایت و اعتماد شما را با خود داشته باشیم.

شکروم پرنده ای که به ما قدرتمند شدن با کار کردن به عنوان عضوی از گروه را می آموزد.

مشاهده لیست مقایسه